söndag 28 maj 2023

Arne Elfström 88 år den 27 maj---Hurra, hurra, hurra.......

 Arne Elfström 88 år

1935-05-27

Vi hyllar vår vän
ARNE ELFSTRÖM

på hans bemärkelsedag med blommor, sång och leven


Med en liten tulepan,
uppå bemärkelseda'n....

Ett fyrfaldigt leve för Arne, han leve:
Hurra, hurra, hurra, hurra!!!

Torsdagspilsner den 1 juni 2023, kl. 12.30, den sista före sommaruppehållet - Påminnelse.

 

Broder 1935:a!

Glöm inte Torsdagspilsnern den 1 juni 2023, kl. 12.30.
 
Det är den sista sammankomsten på Löwet före
sommaruppehållet. Så kom och träffa kompisarna.

torsdag 18 maj 2023

Sten Ramberg 88 år den 18 maj---Hurra, hurra, hurra.......

Sten Ramberg 88 år

1935-05-18

 Idag hyllar vi vår kulturfrämjande klubbmästare

Sten Ramberg

på hans bemärkelsedag med blommor och sång:

Ja, må han leva!
Ja, må han leva!
Ja, må han leva i många lyckliga år!
Javisst ska han leva!
Javisst ska han leva!
Javisst ska han leva i många lyckliga år!

Och när han har levat
Och när han har levat
Och när han har levat i många lyckliga år!
Ja, då ska han skjutas
Ja, då ska han skjutas
Ja, då ska han skjutas på en skottkärra fram! 


Trots att det idag är "Folknykterhetens dag"
unnar vi Bröder Dig  ett firande med
bubbel och ädlare drycker! Tillsammans
med Din hustru Marie-Jeanne.

tisdag 16 maj 2023

Presidentvalet i USA 2020 - Karta som ingav falska förhoppningar?

Denna bild är fortfarande rolig och visar hur lätt miss-
förstånd kan uppstå, vilket kan resultera i falska nyheter.

måndag 15 maj 2023

Gunnar Ramsten 88 år den 15 maj ------ Hurra, hurra, hurra........

Gunnar Ramsten 88 år
1935-05-15

 
Idag hyllar vi vår tidigare ordförande och 
valberedningens allt-i-allo, allas vår vän,
"MIM" - Gunnar Ramsten
som fyller år, med ett rungande leve:
Hurra, hurra, hurra, hurra!
 
och med biskop Franz Michael Franzéns dikt:
 
"Drick! - i glaset kärleken
Ser sin himmel stråla.

Drick! - men sällan och med mått
Minns vad Syrak skrivit:
"VIN och VÄNSKAP smaka gott,
då de gamla blivit:"
Tänk vad fröjd på gamla dar
Gubbens hjärta känner.
Gammalt vin har gubben kvar
Än för gamla vänner."