söndag 25 februari 2024

Broder Sverker Steen 89 år den 25 februari 2024 -- Hurra, hurra, hurra....

 Sverker Steen 89 år
1935-02-25

Vi hyllar vår vän och en av grundarna 1979
Sverker Steen
 
  
  på hans bemärkelsedag idag
med sång, blommor och leven:

Vi gratulerar!
Vi gratulerar våran Sverker idag!
Med blommor och blader!
Vi firar denna dagen
Vi gratulerar Dig på Din födelsedag!


Vi hurrar med ett ett fyrfaldigt
leve för Sverker, så fönsterglasen
skallrar och så det hörs ända
till Bandhagen, Sverker, han leve:
Hurra, hurra, hurra, hurra!

lördag 24 februari 2024

Årsmöte med lunch och besök på Läkarsällskapet den 22 februari 2024.

Vi var  elva 1935:or som hörsammat värden Olof Edhags inbjudan att besöka Läkarsällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10, med anor från 1808,  för visning av huset, lunch och årsmöte.

Vi var följande deltagare: Jan V. Bergqvist, Olof Edhag, Kaj Hanngren, Hans Heilborn, Mats Ogander, Sten Ramberg, Gunnar Ramsten, Sverker Steen, Klas Theorell, Pehr Wallin och Dieter Uhlman,

Vi samlades i ett mindre konferensrum på våning 1, där Olof Edhag tog emot och hälsade oss välkomna. Olof föredrog litet fakta om Läkarsällskapet, dess hus och porträtten som hängde på väggarna. Här träffas medlemmarna från hela landet. Inte att förväxla med Stockholms Läkarförenings hus på Villagatan 5, där vi hade vårt 85-års jubileum. Det finns 250 porträtt upphängda och resterande porträtt förvaras i husets källare. Våning 1 innehåller en stor föreläsningssal och några mindre sammanträdesrum. Vid vår vandring mot våning 2, där det finns matsalar och kök, visade Olof oss olika porträtt av intresse, bland annat ett av Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström, Hiss finns i huset, så de av oss som hade litet svårt att gå i trappor tog sig lätt uppåt. Där mötte oss i en för oss reserverad matsal två vackert dukade bord för 15 personer (10 + 5).  Vi behövde bara nyttja ett av borden, då vi flyttade ett av kuverten till gaveln av bord nr 1. Vi serverades av en trevlig servitris, som berättade vad som skulle serveras, vilket framgår av fotona nedan. Som vanligt uppstod livliga samtal runt bordet med alla möjliga spörsmål. God stämning och alla syntes trivas.

Efter lunchen gick vandringen vidare uppåt mot husets högsta våning, dvs våning nr 3. Här hade förberetts ett större konferensrum för vårt årsmöte.

Årsmötet leddes föredömligt av vår ordförande Klas Theorell. Årsmötet inleddes med en tyst minut för de under år 2023 sex avlidna  medlemmarna, nämligen: Claes Fock, Lars Benedictsson, Tom Bergman,  Åke Frodin, Åke Brandt och Bengt Jansson.

Verksamhetsberättelsen och föreningens ekonomi redovisades. Konstaterades att föreningen varit synnerligen aktiv, tack vare klubbmästeriets insatser (Sten Ramberg och Martin Gustafsson), med fem olika arrangemang, förutom den månatliga "Torsdagspilsnern" på Löwenbräu. Redovisningen av föreningens finanser visade ett överskott på 65 kronor för 2023. Vi har drygt 10 000 kronor att röra oss med. Med tack för styrelsens arbete beviljades den med ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023. Årsavgiften för 2024 beslutades vid förgående årsmöte 2023 att vara oförändrad, 250 kronor. Vid detta årsmöte fastställdes att även för 2025 bibehålla en årsavgift på 250 kronor.

Valberedningen under ledning av Gunnar Ramsten hade utfört ett gediget arbete som presenterades. Årsmötet godkände valberedningens förslag på samtliga punkter. Ävenså valberedningen omvaldes på förslag av Styrelsen.

Stadgeändringen, som beslutades vid föregående årsmöte stadsfästes, dvs att beslut om eventuell upplösning/nedläggning av föreningen fattas på två varandra följande årsmöten eller på ett ordinarie årsmöte och ett därpå följande extra föreningsmöte.
 

Klubbmästeriet, Sten Ramberg, presenterade tre aktiviteter för mars, april och maj. Broder Sten applåderades för sina insatser.

Under punkten "Övriga frågor" överlämnade ordförande Klas Theorell till undertecknad ett diplom som visade att jag, för mig överraskande, utsetts till Hedersmedlem i Sällskapet 1935 års män.

På förslag inkom att även fortsättningsvis ha årsmötena på Läkarsällskapet och inte på Löwenbräu.

Nästa möte är Torsdagspilsner på Löwenbräu torsdagen den 7 mars.

Bildkavalkad från sammankomsten på Läkarsällskapet.


Olof Edhag föreläser och visar foton på väggarna
för intresserade 35:or.


Sveriges första kvinnliga läkare, Karolina Widerström
 (1856-1949), som 1884 avlade med. kand. examen på
Karolinska institutet. Med. lic. 1888.

Ett av de 250 porträtten som hänger på väggarna.

Sten Ramberg (sittande), Sverker Steen, Pehr Wallin och
Olof Edhag under visningen av Läkarsällskapets hus.

Vackert dukat lunchbord för oss 1935:or.

Lunch. Förrätt. En sallad med olika läckra tilltugg.

Lunch. Varmrätt. Kycklingrätt med krämig
risotto, sås och tomat.

Lunch. Kaffe med guldinpackad mintchoklad.

Lunch. Gunnar Ramsten, Jan V Bergqvist och Pehr Wallin.

Lunch. Pehr Wallin, Mats Ogander och Olof Edhag
inmundigar förrätten.

Lunch. Kaj Hanngren och Klas Theorell vid förrätten.

Lunch. Sten Ramberg och Hans Heilborn intar förrätten.

Lunch. Dieter Uhlman och Sverker Steen.

 Lunch. Sverker Steen och Gunnar Ramsten vid förrätten.

Årsmötet är igång. Delar av Styrelsen: Jan V. Bergqvist 
(vice ordförande), Klas Theorell (ordförande), Kaj 
Hanngren (sekreterare) och Mats Ogander (kassör).
 
Undertecknad blev överraskande nog utsedd av Styrelsen till
Hedersmedlem i Sällskapet 1935 års män. Ovan det diplom
som överlämnades som bevis på detta.
Vi har nu sju Hedersmedlemmar i föreningen.

onsdag 7 februari 2024

Kallelse till Årsmöte 22 februari 2024 inkl. agenda.

 Se nedan klubbmästeriets kallelse Årsmöte 2024 på Läkarsällskapet.

  Sällskapet 1935 Års Män

AGENDA

ÅRSMÖTE DEN 22 FEBRUARI 2024

 FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Årsmötets öppnande.

2. Årsmötets behöriga utlysande.

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

5. Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2022.

6. Föredragning av resultat och balansräkning.

7. Styrelsens förslag till disposition av årets resultat.

8. Föredragning av revisionsberättelsen.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.Fastställande av årsavgift för 2023.

11.Valberedningens rapport.

12.Val av styrelseordförande.

13.Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14.Val av revisorer och suppleanter.

15.Val av valberedning.

16.Stadgeändringar.

I stadgarna (§ 17) anges
vad som erfordras för upplösning/nedläggning
av föreningen, bland annat ”att beslut
därom fattas på två varandra följande årsmöten”.
Styrelsen föreslår ändring av denna text till
”att beslut därom fattas på två varandra
följande årsmöten eller på ett ordinarie årsmöte
och ett därpå följande extra föreningsmöte”.

17. Omröstning och beslut betr. föreningens vidare verksamhet kontra nedläggning.

Frågan om Sällskapets fortsatta verksamhet kontra nedläggning
har tidigare sonderats, varvid en förkrossande majoritet var
emot nedläggning. Då frågan åter aktualiserats beslöt styrelsen
att fortsättningsvis ta upp ärendet vid varje årsmöte.

18. Inkomna motioner.

19.Övriga frågor (bland annat kommande program).

20.Mötet avslutas.

tisdag 6 februari 2024

Broder Olle Ekengren 89 år den 6 februari 2024 -- Hurra, hurra, hurra....

 Olle Ekengren 89 år
1935-02-06

Vi hyllar vår vän och hedersmedlem
Olle Ekengren
 
på hans bemärkelsedag idag
med sång, blommor och leven:

Vi gratulerar!
Vi gratulerar våran Olle idag!
Med blommor och blader!
Vi firar denna dagen
Vi gratulerar Dig på Din födelsedag!


Vi skallar med ett ett fyrfaldigt
leve för Olle, så fönsterglasen
skallrar och så det hörs ända
till Lidingö, Olle, han leve:
Hurra, hurra, hurra, hurra!

fredag 2 februari 2024

Torsdagspilsner på Löwenbräu den 1 februari 2024.

Vid årets andra Torsdagspilsner var vi sju Bröder, nämligen:
Jan V. Bergqvist, Olof Edhag, Kirill Forelius, Kaj Hanngren, Hans Heilborn, Klas Theorell och Dieter Uhlman. Vi saknade även denna gång Gunnar Ramsten, som efter sin operation på Karolinska Universitetssjukhuset fortfarande inte återhämtat sig och dessutom råkat ut för en förkylning. Men som vanligt var Gunnar med oss i våra tankar med förvissningen om att vi återses vid årsmötet senare i februari.

Vi satt inte vid vårt ordinarie ovala bord utan fick tränga ihop oss avsides vid det avlånga rektangulära långa bordet några trappsteg upp, då Styrelsen efter Torsdagspilsnern skulle ha ett en vecka försenat styrelsemöte inför vårt årsmöte och de inte ville flytta på sig.  Det var inte bra, då detta trånga bord inte passar bra att äta vid. Vi fick dålig betjäning och fick vänta länge på att beställa och få in dryck och mat. De som satt i den väl fyllda "matsalen" betjänades före oss. Så fortsättningsvis skall vi alltid sitta i matsalen nära köket och de av oss som skall ha möten får flytta till en lugnare plats. Det "strulade" också till sig vid betalningen, då vår servitris, den kvarvarande tvillingsystern påstod att en av oss inte betalat. Jag ringde upp och kollade med de Bröder som lämnat och konstaterade att samtliga betalat vid olika tider och med olika betalningssätt, både kontant och med kort, vilket jag meddelade servitrisen. Hon skulle senare när det lugnat ner sig göra en avstämning med köket. En onödig irriterande incident som undviks av oss med bättre planering.

Samtalen vid bordet handlade om nostalgiska minnen, hälsolägen för inte närvarande Bröder och dagsaktuella frågor.

På begäran av Sten Ramberg har Olof Edhag bokat bord för 15 personer i matsalen på Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, den 22 februari för vårt årsmöte. Årsmötet är alltså flyttat och inte på Löwenbräu som ursprungligen tänkt. Sten Ramberg ser till att lokalen på Löwenbräu avbokas. Olof Edhag kommer att hålla ett 20 minuters långt föredrag om Läkarsällskapet och dess hus som vi kommer att befinna oss i.

Nästa möte är årsmötet på Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 den 22 februari 2024.
Nästa "Torsdagspilsner" är den 7 mars 2024.

Foton från vår sammankomst.

Hans Heilborn, Klas Theorell och Kaj Hanngren.

 Olof Edhag och Kirill Forelius. 
 
Jan V. Bergqvist och Dieter Uhlman.
 
Förrätt. Sallad. Öl.


Varmrätt.
Stekt Alaskapollock med rödlöksmajonäs. Öl.
Sex av oss åt fiskrätten ovan, den sjunde åt ärtsoppa och pannkaka.