torsdag 2 september 2021

Vi var 7 idag

Det var mer än dubbelt så många som förra månaden. Vi höll en tyst minut för Curt Dietmann som begravdes i samma stund som vi drack vår torsdagspilsner.

Därefter talade vi om Gala festen den 28:e oktober och Sten som har flera trevliga förslag till aktiviteter under hösten.


 Vi var Göran Engström, Sten Ramberg, Kaj Hanngren, Hans Heilborn, Jan  Bergström och Kirill Forelius (ej med på bilden). Fotograf, som inte syns, var jag - Klas Levin

Eder tillgivne CFO

lördag 21 augusti 2021

Curt Dietmann, 1935-06-07 till 2021-08-04.

 

Till minne: Curt Dietmann

PUBLICERAD 2021-08-18

Curt Dietmann, Lidingö, har avlidit i en ålder av 86 år. Närmast anhöriga är maka Gunnel och sönerna Björn och Claes med familjer.

Curt växte upp i Jönköping och senare i Bromma och tog sin ingenjörsexamen i Stockholm. Han anställdes som försäljningsingenjör på AGA Medical på Lidingö 1961.  Curt byggde snabbt upp ett stort kontaktnät inom den svenska sjukvården och fick många personliga vänner, främst bland narkosläkarna.

Då AGA sålde medicinverksamheten till Siemens Elema 1980 följde Curt med som försäljningschef. Efter några år anställdes han på Gambro Engström och 1990 rekryterades han som vd för det danska medicinteknikföretaget Damecas svenska dotterbolag, en befattning han behöll fram till sin pensionering.

Curt levde för personliga kontakter och var tillsammans med Gunnel medlem i många föreningar. Överallt blev de väl mottagna, inte minst för att de alltid var villiga att hjälpa till och ta ansvarsfyllda poster. Jag tänker främst på AGA:s personalförening, Gamla AGA-stammen, där båda makarna var medlemmar under ett par decennier och där Curt var ordförande från 2012. AGA hade då tre personalföreningar, tyvärr med tynande tillvaro, och Curt var initiativtagare till att fusionera de tre till en enda stark förening, AGA-iterna, 2017.

Trots en del givande professionella samarbeten är det de personliga kontakterna jag främst kommer ihåg av Curt, och kommer att sakna.  Våra familjer hade ungdomar i samma åldrar och det blev många sammankomster i Skärsätra och Rudboda.  På somrarna hade vi våra favorithamnar på Träskö Storö och i Nassa skärgård och på vintern samordnade vi vårt skidåkande till Härjedalen, och då främst Funäsdalen. Vid alla dessa sammankomster var Curt självskriven arrangör av aktiviteter som passade alla och de har lämnat ett ljust minne och nyttiga erfarenheter, som alla har tagit med sig resten av livet.

Det är svårt att acceptera en tillvaro utan Curt, men trösten finns i de glada och oförglömliga minnen han lämnar efter sig.

Hans Almqvist

torsdag 5 augusti 2021

Torsdagspilsner på Löwet den 5 augusti 2021. (Skönt att vara igång igen!)

Då det inte varit möjligt, p.g.a. covid-19 pandemin, kan vi nu efter 1½ år igen ta upp våra regelbundna och månatliga torsdagsträffar på Löwet, eftersom vi "gamle" blivit fullt vaccinerade. Föreningens vice ordförande och skattmästare, Klas Levin hade skickat ut kallelse till samtliga medlemmar och reserverat ett bord för tolv personer. Tyvärr var det endast tre tappra 35:or, (förutom Klas kom Kirill och Dieter), vilka hörsammat kallelsen och infunnit sig punktligt vid det aviserade tolvslaget. Det var ett kärt återseende. Flera av 35:orna hade goda skäl att inte komma, då de var på semester på olika håll eller var sjuka. Klas meddelade också att en Broder, Curt Dietmann lämnat jordelivet häromdagen.

Våra ordinarie servitriser (tvillingarna) var inte på plats, då de var på semester. Vi betjänades av deras "stand in", vilken skötte det alldeles utmärkt. T.o.m. kaffet serverades vid bordet! Dock ingen kaka.

Klas Levin

Dieter Uhlman och Kirill Forelius.

Huvudrätten, fisk.

De tre "tappre". Från vänster: Kirill Forelius, Klas Levin 
och Dieter Uhlman.